צוות ״שיחת בנות״

צוות המקימות מורכב משלוש נשות חינוך, בוגרות המסלול לחינוך דמוקרטי בסמינר הקיבוצים. במהלך חייהן כל אחת התנסתה בהוראה והדרכה של נערות ונערים ברחבי הארץ. מה שחיבר בין שלושת המקימות הייתה ההבנה שחייבים לשנות את האופן שבו עוסקים בחוויה המגדרית של נערות במסגרות חינוכיות ובבתי-ספר בפרט. היעדר שיחה מכילה עם הדמויות הבוגרות שסובבות אותן יוצר מצב בו הנערות מחפשות את התשובות לחוויית ההתבגרות שלהן במקומות אחרים.
בבסיס הפרוייקט עומדת האמונה ששיח עם דמות משמעותית בחיי הנערות יחד עם שיחה בקבוצת השוות שלהן יניע תהליך מחשבה ועיבוד של מקומן אל מול המסרים שהחברה מעבירה אליהן. מטרתו של פרויקט זה הינו מתן הזדמנות לנערות לשוחח במסגרת מכוונת, מאפשרת ומכילה תוך מתן כלים לעיבוד והתמודדות - כלים אלו כוללים העצמה אישית, בחינה עצמית, שיתוף בקבוצה, ושיקוף הדדי.

מתוך החזון ליצור מרחב בטוח ומעצים לנשים ונערות קמה היוזמה "שיחת בנות". מעגלי הנשים מיועדים לנשות חינוך שרוצות להעמיק את הידע והכלים המתודיים שלהם לעסוק בנושאים מגדריים עם החניכות שלהן. נשות המעגל חוות בעצמן את הגדולה שבשותפות הנשית ובמודל של "תעבירי את זה הלאה" הן מקבלות בכל מפגש כלים ופרקטיקה שהן יכולות ליישם אותה במקומות התעסוקה שלהן.

© 2023 by שיחת בנות